Regulamin

Regulamin zakupów

 

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.

 

Dane przedsiębiorcy

 

  1. Właścicielem sklepu jest Fuegos Sp z o.o. , które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu: www.fuegos.pl

  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

  3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

  4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

  5. Właściciel Fuegos Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 

  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

  3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

  4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.fuegos.pl
   stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu

 1.  

II.      Rejestracja i Logowanie

 

  1. Klient w celu założenia ?Konta Klienta? dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

  3. Założenie ?Konta klienta? jest nieodpłatne.

  4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

     • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

     • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

  1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

  2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

  3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

  4. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej

 

III.    Realizacja zamówień

 

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 • wybór formy dostawy i płatności

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie

 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 • Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy

 • sposób płatności

 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

 • informacja o prawie do rękojmi

 • Dokument zakupu formie papierowej jest dołączany do przesyłki

 

IV.    Forma płatności

 

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

                  * Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi

                        * Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego.

Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

2.Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.


V.      Ceny i koszty przesyłki

 

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku ?do koszyka? nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji ?Zamawiam ? transakcja z obowiązkiem zapłaty? oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VI.    Dostawa

 

1. Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy

 • Pocztą Polska

 • Kurierem

 • Kurier płatność przy odbiorze

2.Dostawa zamówienia trwa od 2 do 4 dni roboczych. Jest to czas potrzebny na zaksięgowanie wpłaty , przygotowanie paczki oraz jej dostawę , chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3.Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

4.Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący po przyjęciu przesyłki od kuriera ma obowiązek sprawdzenia jej zawartości i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
    Spisanie protokołu stanowi warunek do złożenia reklamacji.

6.Towary dostarczane są na terenie Polski.


VII.  Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Fuegos Sp z o.o.
  62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 33a, telefon +48 63 2892693 adres email [email protected]. Przykładowa treść oświadczenia poniżej:

 2. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: Fuegos Sp z o.o. , 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 33a, telefon +48 63 2892693 adres email [email protected]

  Ja ???????. niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy......................................

  Data zawarcia umowy ................

  Imię i nazwisko  ..........................

  Adres ..........................................

  Nr konta bankowego do zwrotu pieniędzy ???????????

  Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ??????

  Data ............................................

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Fuegos Sp z o.o.
  , 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 33a,

 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


VIII.  Prawo Konsumenta do rękojmi

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość email na adres [email protected]

 • listownie na adres Fuegos Sp z o.o., 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 33a

 • dzwoniąc pod nr +48 660 546 722

W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, dowód zakupu faktura vat lub paragon ( dopuszcza się przesłanie kserokopii lub dokumentu ze skanowanego formacie JPG co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Prawo Gwarancyjne prawakonsumenta.uokik.gov.pl oraz reklamacje rękojmia

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W czasie korzystania z naszego sklepu zostaniesz poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszony/a, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby naszej firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883)

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (DZ.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

 

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nimi, a sprzedawcą,

 

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nimi, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

X.   Pozostałe

 

 1.  Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.fuegos.pl/regulamin

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie

 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.